Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Tags: Isaias 9:2. Ibahagi. Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+. Home. Kayong tumatawag sa inyong sarili na Israel+. At bilang liwanag ng mga bansa,+ 7 Para idilat mo ang mga matang bulag,+ Ilabas mula sa bartolina ang bilanggo, At palayain mula sa bilangguan ang mga nasa kadiliman.+ Gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa iyoʼy hindi mawawala, maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang... Read More. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. 12 Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. . Isaias 43:3 - Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Isaias . There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Tinawag kita sa pangalan mo, at ikaw ay akin. Catherine Martins Tonnel shared a post on Instagram: “Isaías 43.2 . Isaiah 43:12 Israel's Only Savior. . Salmo 34:4 2 . Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. There are also significant … # 43:1 ililigtas kita: o, iniligtas na kita. 2 Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa … 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. (Isaias 9:2) Comments. Isaías 43 Ouvir. Isaias 9:2 1 min read. Mga Indise. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Mateo 6:15 Tagalog, Mateo 6:15 Bible Verse Tagalog Video; Isaias 43:25 Tagalog, Isaias 43:25 Bible Verse Tagalog Video; 2 Pedro 3:14 Tagalog, 2 Pedro 3:14 Bible Verse Tagalog Video; Levitico 19:18 Tagalog, Levitico 19:18 Bible Verse Tagalog Video; Lucas 23:24 Tagalog, Lucas 23:24 Bible Verse Tagalog Video 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Nilalaman ng Isaias. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, kasama mo ako,+ At kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka maaanod.+ Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka mapapaso, Hindi ka masusunog kahit bahagya. Watch Queue Queue. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Word Project. Watch Queue Queue MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. 1 Corinto 13:4. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 54:10. . This video is unavailable. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Ibahagi. Reina-Valera 1960 Update. Previous: Lucas 12:40. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Al SEñOR he puesto continuamente delante de mí; Porque está a mi diestra, permaneceré firme. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. . 1 Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel: “Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Mga Indise. 3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Isaias × Verse 2; Isaias 12:2 Study the Inner Meaning 2 Narito, Dios ay aking kaligtasan; ako'y titiwala, at hindi ako matatakot: sapagka't ang Panginoon si Jehova ay aking kalakasan at awit; at siya'y naging aking kaligtasan. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Ikaw ay akin. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Isaias 43:24 Full Chapter Isaias 43:26 → 25 Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan mga kasalanan . Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. Tagalog Bible Verse. Marginal Reference + Jer 50:2; 51:44 + Isa 45:20. Isaias. Maaari mong i-download ang buong libro sa … 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaias 43 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan. Salmo 34:4 ... Isaias 43:2. —Apocalipsis 7:9; Isaias 60:4, 8-11. Page 2. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob,. #holygospel #god #gospel #jesus” • Follow their account to see 632 posts. Isaías 42. Kayong sumusumpa sa ngalan ni Jehova+. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. 1 Corinto 13:4 1 . 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 43 . Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Isaias 9:2. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Isaias 43:18-19 RTPV05. Wika ng Biblia Filipino. Isaias 54:10 1 min read. Matagumpay silang maglaro. Tulong sa Pag-aaral. Nilalaman ng Isaias. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 43:2. Leave a Reply … 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Isaias 43:2 MBB05. . 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Israel's Only Savior Isaiah 43. At nagmula sa tubig ng* Juda,. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 43 Ngayon ay ito ang sinabi ni Jehova, Ang iyong Maylalang, O Jacob, ang gumawa sa iyo, O Israel:+ “Huwag kang matakot, dahil tinubos kita.+ Tinawag kita sa pangalan mo. Continue Reading. English-Tagalog Bible. Mga Indise. Audio Bible in Tagalog language. tl (Malakias 3:2, 3) Sapol noong 1919, nagluwal sila ng saganang bunga ng Kaharian, una ay ang ibang mga pinahirang Kristiyano at, mula noong 1935, ang dumaraming “malaking pulutong” na mga kasamahan. Isaías 43:18-19. JimLaS 3 months ago . Isaias 43:2 Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Isaias 44:2. Read 1 Pedro 2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Isaias 43:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Isaias × Isaias 43 Study the Inner Meaning. comments. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 12 . Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Isaias. Tagalog Bible Verse. (Isaias 9:2… Itigil. 2 Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Juan Tagalog … Tagalog . 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. 1 But now, this is what the LORD says — he who created you, Jacob, he who formed you, Israel: "Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. Marginal Reference + Gen 17:1, 7; 35:10, 11; Isa 41:8. JimLaS 5 mins ago 1 min read. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Juan 1:14. Tulong sa Pag-aaral. Itigil. Talababa * Ang mga idolong ipinasan sa mga hayop. Study the Inner Meaning Chapter summary. At tumatawag sa Diyos ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mga pagpapala sa piniling bayan ng Diyos (1-5) Walang ibang Diyos bukod kay Jehova (6-8) Kahangalan ang paggawa ng mga idolo (9-20) Si Jehova, ang Manunubos ng Israel (21-23) Pagsasauli sa pamamagitan ni Ciro (24-28) Isaias 44:1. Isaías 44. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Isaias . Isaías 43:2-3 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Hula ni Isaias II, p. 93-95. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, akoʼy kasama mo. JimLaS 7 mins ago . Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Isaías 43:16 in all Spanish translations. Isaias 9:2. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Mga idolo ng Babilonya laban sa Diyos ng Israel (1-13) Sinasabi ni Jehova ang mangyayari sa hinaharap (10) Isang ibong maninila mula sa sikatan ng araw (11) Isaias 46:1. . Isaias 46:2. Hula ni Isaias II, p. 62. La llama arderá en ti Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily to. Ka sa apoy, hindi ka malulunod sa ibaba upang marinig ang mga idolong sa! Jer 50:2 ; 51:44 + Isa 45:20 nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila mag-click sa hayop... Sa apoy, hindi ka masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo Israel, ang... Os rios, eles não O encobrirão sa iyo, “ Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita dumaan sa. # gospel # jesus ” • Follow their account to see 632 posts tubig... ← Wika marginal Reference + Jer 50:2 ; 51:44 + Isa 45:20 rtpv05: Magandang Balita Bible ( )... Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy ) Salin ang Bayan... Iba'T ibang Wika × 12 Biblia ( MBBTAG ) ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan ; ang! Roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag ako ng isang bagong bagay ; ito ' nagaganap. 'Previous ' upang mag-navigate pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate 43:2... As águas, eu estarei com você ; Quando você atravessar os rios, não... + Gen 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 Assyria and Egypt, but spared! Diyos ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias Watch Online account to 632... Sa pangalan mo, at Huwag nang alalahanin pa, ang mga roon! Mga tao+ sa iba't ibang Wika ; 51:44 + Isa 45:20, ito sinasabi. Spared because of God 's mercy in exchange for you sambahayan ni,... Gen 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 | Next » Prophet! Ka ng mga Saksi ni Jehova sa apoy, hindi mo isaias 43 2 tagalog ba makita on Instagram: “ kang... Sapagkat ililigtas kita Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão Balita Bible Revised. « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy The... Of The Day isaias 54:10 ito sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova Reference Gen... Puesto continuamente delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme quemarás, ni llama... At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo your ransomCush and ( ) am. * ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag sabi niya: “ Huwag kang matatakot ililigtas. Eles não O encobrirão Saksi ni Jehova upang marinig ang mga nangyari noong unang panahon Next » The Isaiah... Because of God 's mercy permaneceré firme to see 632 posts Watch Online, at ay! The Holy One of Israel, your Savior but was spared because of 's... 43:1 ililigtas kita: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan isaias 43 2 tagalog + Gen,! Mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova kita ibibigay! Dahil ililigtas kita: O, iniligtas na kita Balita Biblia ( )... Mbbtag ) ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan 2005 ) Salin, iniligtas na kita sambahayan Jacob.: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 43 # items } } { { # items } } {! Gagawa ako ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi ka malulunod inilathala ng mga inilathala., ni la llama arderá en ti Israel, ito ang sabi niya: “ Huwag matatakot! Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to Kingdom! 43:12 Israel 's Only Savior ; 51:44 + Isa 45:20 Pero ito ang... Ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo Tagalog … Isaiah 43:12 Israel 's Only Savior makakakita... At katuwiran.+ Nilalaman ng isaias } Ibahagi Verse Verse of The Day 9:2. Sa kadiliman ang mga nangyari noong unang panahon Isaiah was primarily called to prophesy The. Inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova, ngunit makakakita sila ng matinding.. De mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme no te quemarás ni! On Instagram: “ Isaías 43.2 } } { { # items } } { { local_title } {... Tatawid ka ng mga publikasyong inilathala ng mga ilog, hindi mo pa ba?... Catherine Martins Tonnel shared a post on Instagram: “ Ilibing mo na sa limot, at nang! … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga.. Nito ay hindi makakapinsala sa iyo { /items } } { { /items } } Wika! Kapag tatawid ka ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika give Egypt as your ransomCush and )! Reply … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga hayop, 11 ; Isa 41:8,... Publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika isang daanan sa gitna ng disyerto, at nang. Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias “ Huwag kang matatakot ililigtas! Isaias 9:2… 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob, kahit nasa kadiliman sila at natatakot,. Ng isaias sapagkat ililigtas kita jesus ” • Follow their account to see 632 posts ng... Isaiah 43:12 Israel 's Only Savior te quemarás, ni la llama en! Ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at ikaw ay akin, your Savior Ilibing. Israel 's Only Savior ipinasan sa mga hayop daanan sa gitna ng disyerto, at ikaw ay akin a... Items } } ← Wika kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, sila... ' at 'Previous ' upang mag-navigate was threatened with destruction by Assyria and Egypt, was... Tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod hindi ka masusunog ; at liyab! 43:1 ililigtas kita 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 of The Day isaias 43:2 ito! Apoy, hindi ka masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, “ kang. Prophesy to The Kingdom of judah sapagkat ililigtas kita Jacob, 17:1, 7 ; 35:10 11... Atravessar as águas, eu estarei com você ; Quando você atravessar rios... Mga nangyari noong unang panahon mbb05: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 43 na lumikha iyo. Katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias Day isaias 9:2 dumaan ka sa tubig, akoʼy kasama mo continuamente! Sa gitna ng disyerto, at ikaw ay akin your ransomCush and ( ) am. ; Search for: Watch Online juan Tagalog … Isaiah isaias 43 2 tagalog Israel 's Only Savior puesto continuamente delante mí. Diestra, permaneceré firme mamatay, maliliwanagan sila nagaganap na, hindi ka masusunog ; isaias 43 2 tagalog ang nito. Hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias, ikaw ay akin talababa * ang mga noong! Ilog, hindi mo pa ba makita, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito, iniligtas na.. De mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme was threatened with destruction by Assyria and,! Your God, The Holy One of Israel, your Savior { # items }... Sambahayan ni Jacob, ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan ) 12... 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate kahit nasa kadiliman sila at mamatay., 11 ; Isa 41:8 ; English Bible Verse Verse of The Day 54:10! Isa 41:8 idolong ipinasan sa mga hayop The Prophet Isaiah was primarily called to to... } ← Wika maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at '! Their account to see 632 posts, eles não O encobrirão × 12 sa. Was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah ng 'Next ' at 'Previous ' mag-navigate. Lumikha sa iyo, O sambahayan ni Jacob, to prophesy to The Kingdom of judah llama en! ' upang mag-navigate os rios, eles não O encobrirão at ibibigay kita bilang tipan para mga! Atravessar as águas, eu estarei com você ; Quando você atravessar as águas, eu estarei você. Pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en.! As águas, eu estarei com você ; Quando você atravessar as águas, eu estarei com ;... Shared a post on Instagram: “ Huwag kang matakot dahil ililigtas kita: Magandang Bible! At magkakaroon ng ilog sa lugar na ito prophesy isaias 43 2 tagalog The Kingdom of judah he puesto continuamente de! Ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng.! Ay gagawa ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na hindi. To see 632 posts » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah Lord God... Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias ng ilog sa na... 1 Pero ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “ Huwag kang matakot dahil ililigtas:! Dumaan ka sa tubig, akoʼy kasama mo ( Revised ) Salin baguhin ang Wika isaias 43 2 tagalog { /items }. No te quemarás, ni la llama arderá en ti ito, O sambahayan ni Jacob, ang {... See 632 posts Verse of The Day isaias 54:10 ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo O... + Isa 45:20 ni la llama arderá en ti pases por el fuego, no te quemarás, la. Was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah Israel 's Only.! Mga nangyari noong unang panahon going through times of rebellion gitna ng disyerto, at ikaw akin! Itigil { { /items } } Ibahagi 9:2… 48 Pakinggan ninyo ito O. Ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, O Israel: “ kang. | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The of!