(Mẹo: trong Windows, nhấn Ctrl-G, nhập 2, sau đó nhấn Enter. On a Mac, PERRLA lives side-by-side with Microsoft Word and has a number of tabs to help you write your Research papers. Latest 2016 version will have ‘Navigation’ option similar to Windows instead of ‘Document Map Pane’.Navigate to “Insert > Index and Tables…” menu. Trong Windows, bạn có thể giữ Ctrl-nhấp vào một trong các mục, và thông qua siêu liên kết sẽ dẫn đến các mục trong tài liệu. 2. Cuộn xuống trang lời nói đầu. Create the table of contents Put your cursor where you want to add the table of contents. This article assumes that you're familiar with Word's TOC feature and fields. Xem video hướng dẫn trên hoặc làm theo các hướng dẫn bằng văn bản dưới đây để biết thêm chi tiết về cách tạo một bảng mục lục trong Word. Step 4: In the Index and Tables window, select Table of Contents and choose your format from the menu on the left. When you first open the template, these fields reflect the content of the sample pages. If you're not, you might want to read How to insert a table of contents into a Word documentbefore you continue with this article--but doing so isn't strictly necessary to follow this article. Choose a format. Trước khi làm bất cứ tài liệu nào, hãy xem cách nó được sắp xếp ra sao. Design, code, video editing, business, and much more. How exactly you do it, read this guide. Từ bây giờ có thể biến Heading styles vào bảng mục lục. Bạn có thể làm theo bằng cách sử dụng tài liệu của riêng bạn, hoặc nếu bạn thích, tải file zip cho hướng dẫn này. Place your cursor where you would like to insert the TOC and go to Insert > Index and Tables > Table of Contents. Step 1: Select the table of Contents; Step 2: Go to the Insert menu at the top of the screen. Are you on the lookout for MS Word Table of Contents for your project booklet? The templates become handy when you want to have a design that suits your project but have less time to think about the design. Regardless of the size of your document, using a table of contents can direct the reader to exactly where they need to be. The templates come with various design works to organize your content(s). Removing page numbers would be an easy way to create the Table of Contents for an ebook. Chú ý rằng các mục với toàn bộ các số-như số 2. Update your table of contentsas the content of your document changes. Khi bạn di chuyển xuống, chú ý đến định dạng heading và subheadings. Trong Windows, hãy chuyển đến tab View, sau đó nhấp vào hộp kiểm để bật Thanh Navigation. Trong Windows, trở về tab References, nhấp vào nút bảng Table of Contents, sau đó gần dưới cùng của trình đơn, chọn Custom Table of Contents. If Method 1 & Method 2 has allowed you to identify the broken TOC entries and you manage to fix them, you can restore the automating updating function of the TOC by pressing F9 while the Table of Contents is selected. Table of Contents, List of Figures, and List of Tables - Word for Mac 2008. Go to the References tab and click Table of Contents . Một khi bạn có bảng mục lục (TOC) trong một tài liệu, bạn có thể định dạng nó với style riêng của mình. Word for Microsoft 365 Word for Microsoft 365 for Mac Word for the web Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2016 for Mac More... Less. Xem video hướng dẫn trên hoặc làm theo các hướng dẫn bằng văn bản dưới đây để biết thêm chi tiết về cách tạo một bảng mục lục trong Word. Ở đầu trang thay thế PREFACE bằng FORWARD. Cách chỉnh sửa tài liệu PDF trong Microsoft Word, Cách định dạng Word Document đơn giản với Styles. (Trên máy Mac, nhấp chuột phải vào bảng và chọn Update Field từ trình đơn pop-up . Đảm bảo rằng nó vẫn sử dụng kiểu Large heading. table – a grid of boxes or cells placed in a Word document from Insert | Table. Go to References > Update Table. Hầu như là tương tự nhau trên máy Mac. (It’s sort of like riding a bike, but without the scraped knees.) Điều này thuận tiện khi bạn thay đổi văn bản của một trong các tiêu đề và muốn thay đổi được phản ánh trong mục lục. Nếu bạn thay đổi tài liệu, Word có thể cập nhật mục lục ngay lập tức. (Trong một số phiên bản Word của máy Mac, nó có thể được gọi là Document Map Pane). Click on the desired folder to insert it in your document. 3. Và chúng ta có thể cập nhật bảng, thay vì phải xóa chúng và bắt đầu lại. See screenshot: The Style dialog will appear with a list of styles. Here you have now under "document elements" a few Layouts for tables of contents available. Đi vào trình đơn Insert, chọn Index and Tables, sau đó chọn một trong các định dạng bên trái và nhấp vào OK. Hộp thoại này cũng hiển thị Heading từ 1-3. Hơn hết, Word bao gồm các siêu liên kết đến các phần khác nhau trong mục lục, vì vậy nó không chỉ giúp có cái nhìn trực quan đối với tài liệu in, mà còn hoàn hảo để dễ dàng xem trực tuyến và PDF. Socially oriented website which will help to solve your little (or not little) technical problems. Nó đã được chỉnh sửa gần đây, chính xác và cập nhật từ nhân viên của chúng tôi-với sự trợ giúp từ Laura Spencer. This practical tip is based on Word for Mac 2011 under Mac OS X. Chú ý vào hộp Styles trên ribbon và bấm vào các mục trong thanh điều hướng xem sơ lược cuốn sách. Lặp lại cho style TOC 3, và thiết lập font Arial hoặc Helvetica, 11 pt, normal. Cuộn xuống cuối danh sách (trên máy Mac, bạn sẽ sử dụng thanh trượt xuống). In the Table of Contents Options dialog, give the level to the relative heading you use, in my case, I give the Heading 1 and Heading 6 the level 1. Trên máy Mac hoặc PC của bạn, quay lại tab Home nếu chưa. Sau đó, trong hộp Large heading, nhập 1 để tạo cấp độ 1. Nhấp vào nút Options gần dưới cùng của hộp thoại để hiển thị hộp thoại Table of Contents Options. Phương pháp thứ hai của việc tạo ra mục lục trong Word sẽ phù hợp. 5. Word có thể áp dụng kiểu mục lục bất kỳ. Go to the References Tab (Word 2010/2013 for Windows and Word 2016 for Mac) or the Document Elementstab (Office 2011 for Mac) in the ribbon at the top of the page. A table of contents you can create easily in Word for Mac. Sau đó bấm OK. Khi bạn có một tài liệu dài, bạn không cần phải lo sợ việc tạo ra một bảng mục lục. In the Table of Contents dialog, keep Show page numbers, Right align page numbers and Use hyperlinks instead of page numbers options checked, click Options. Tạo bảng mục lục trong Word thì đơn giản, nhưng thủ thuật phụ thuộc vào cách bạn muốn. Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc.. Bob is a graduate of The George Washington University with a degree in financial economics. Go to the References tab. Make sure that “Show page numbers” and “Right align page numbers” are … To apply heading styles, select the particular style from the “Home” tab. Collaborate. In the dialog box that appears, clear the … If you’re not happy with the types … Word’s generated table of contents will retain edits through numbering updates, but edits will need to be redone if the table is rebuilt. Also, when publishing an ebook, page numbers are not needed. Bảng mục lục có thể nhiều hơn một kiểu. Table of contents Word Basics Navigating the Document Selection Copy and Paste Formatting Text Comments and Citing Fields Inserts and Symbols Deletion Spacing Help Menus Tables. Then go to References Update Table. Firk). Lưu ý rằng nó có một nền màu xám; có nghĩa là nó là một trường, và các trường thường có thể được cập nhật. 4. Và ngay trước khi Phụ lục A1 - Appendix A1 là tiêu đề cho Phụ lục - Appendix cũng nên tính tới. PERRLA’s formatting is perfect for both. Create a document using document stylesto identify your headings. Manually type “Table of Contents” directly above where you’d like to insert the TOC. Điều đó có thể nghe có vẻ như làm chuyện vặt trong nhà, nhưng may mắn thay, bạn có thể làm điều đó trong chỉ vài cú nhấp chuột. To update a table of contents, click in the table of contents. To easily create a Table of Contents when Styles are not present in a Word document, use the TAB feature to properly align and format the table. Ngay sau khi bạn chọn một mẫu, bảng mục lục được chèn bắt đầu trên trang 2 và Word tự động chèn một vài trang cho phù hợp với toàn bộ nội dung. Insert a table of contents. Table – a list of captions etc within a document e.g. Bấm vào đầu trang 2. Lưu ý rằng các thumbnails hiển thị Headings 1, 2 và 3 sẽ được tính tới. IMPORTANT: DO NOT type periods or use the space bar between the Titles and Page numbers as a way of formatting. Nhấp vào OK trong hộp thoại Table of Contents Options, sau đó nhấp Ok một lần nữa trong hộp thoại Table of Contents Options. Lead discussions. Then go to the page on which the table of contents should be created. Note that the method above assumes a single tab in the ToC lines; if ToC lines have >1 tab within them you may need to use a more specific F&R expression (with wildcards for … The manual TOC shown at the beginning ofDemo: Let Word create your table of contents is a worst-case scenario: the user has typed in the titles and then pressed the period key to get a row of leader dots, stopping at an approximate location to type in the page number. Nó chứa một tài liệu được gọi là The Age of Einstein.docx, là sách giáo khoa vật lý công cộng (bản quyền tác giả, giáo sư Frank W.K. There are several steps involved in creating a table of contents from Microsoft Word 2011 for Mac OS: 1. Bây giờ, mục lục hiển thị văn bản chính xác, chúng ta có thể áp dụng định dạng đẹp hơn. Bạn đã học được cách tao mục lục trong hướng dẫn này, hãy nhớ rằng  không áp dụng định dạng trực tiếp vào bảng, vì nó có thể bị xóa nếu bạn thay thế nó. Công việc này thật tuyệt vời, nhưng có một vấn đề. Once you have selected your format, click OK. The Table of Contents, List of Figures, and List of Tables are referred to as “fields” and are automatically generated by Word. Above the TOC, you may also want to add a title — something clever, such as Table of Contents. Preface và Appendix đều nằm trong bảng mục lục. Adobe Photoshop, Illustrator and InDesign. Khi Word hiển thị một thông báo hỏi bạn có muốn thay thế mục lục, chọn Yes. Pages for iCloud may have reduced features. Word 2016 For Dummies. For more detailed ways of updating the table of contents, or to create a table of contents, use the Edit in Word command to open the document in your desktop version of Word (Windows or Mac). Update a table of contents. Trước phần giới thiệu, có phần Lời nói đầu - Preface nên được tính đến trong bảng mục lục. Once that's done, follow these steps: Place your cursor where you want to add the table of contents. Bạn có thể làm theo bằng cách sử dụng tài liệu của riêng bạn, hoặc nếu bạn thích, tải file zip cho hướng dẫn này. Nó chứa một tài liệu được gọi là The Age of Einstein.docx, là sách giáo khoa vật lý công cộng (bản quyền tác giả, giáo sư Frank W.K. Everything you need for your next creative project. If you’ve been using Heading styles throughout your document, the process is entirely automatic. Nhấp vào mũi tên bên cạnh các tùy chọn và nhấp vào Navigation. Host meetups. On the Mac, click Insert > Index and Tables. Table of Contents, List of Figures, and List of Tables - Word for Mac 2011. Select one of the following: Select the Table of Contents tab in the dialog box that opens. Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article). Bob Flisser has authored many videos and books about Microsoft and Adobe products, and has been a computer trainer since the 1980s. The Table of Contents menu appears. In the Table of Contents dialog box, click Modify. He is also a web and multimedia developer. When you first open the template, these fields reflect the content of the sample pages. On the left side, choose From Template, then click Modify. Do the the following steps according to a table of contents in, Thus, in the text processing, faster writing can, we have the, Mac: table of contents in Word create - so it goes. Trên Mac, nhấn Command-Opt-G, nhập 2, sau đó nhấn Return.). In Windows, in the References tab of the ribbon, click again on the Table of Contents button and choose Custom Table of Contents, near the bottom. Firk). Có một vài mục thập phân mục-giống như 4.5 Space Travel - được định dạng là Heading 3. Design like a professional without Photoshop. Before we add a Table of Contents to this paper, you need to know that PERRLA bui… The most of basic but useful of shortcuts within Word can be found in this section. Click Modify at the bottom right corner of the window. Trademarks and brands are the property of their respective owners. Nhưng chúng không có vì chúng được định dạng với style tùy chỉnh gọi là Large heading và style tùy chỉnh không tính tới mục lục mặc định. In previous versions of Word, creating a manual TOC required starting entirely from scratch. Để tìm hiểu hơn về cách làm việc với Microsoft Word, hãy nghiên cứu những bài hướng dẫn sau: Lời Ban biên tập: Bài hướng dẫn này được xuất bản vào năm 2014. (Trên phiên bản cũ của phần mềm Mac, tùy chọn được gọi là Document Map Pane.). Click Table of Contents again, but this time choose Custom Table of Contents . Trên máy Mac, quay lại trình đơn Insert và chọn Index and Tables. Bạn không muốn để định dạng TOC như văn bản thông thường, vì định dạng có thể dễ dàng xóa đi. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi cho tài liệu Word riêng của mình, hãy nhớ nhấp vào đầu TOC và cập nhật nó. Trở lại phía trên cùng của bảng mục lục và click vào nó. Click the Table of Contents… button. 2. In this step-by-step guide, we show you how to format a paperback manuscript in Pages (Version 7.3) for Mac.. 99 Insanely Helpful Word Shortcuts for PC and Mac. Looking for something to help kick start your next project? Lặp lại cho style TOC 2, và thiết lập font Arial hoặc Helvetica, 12 pt, normal. Microsoft has two versions of Word for Mac – 2016 and 2011. Describes how to make an automatic table of contents in Word 2011 for Mac. Chọn tùy chọn Update entire table và bấm OK.). 3. Normally the two are separate and it’s clear from the context which one we’re talking about. © 2021 Envato Pty Ltd. G. Working with Tables of Contents All MacPac numbering schemes are designed to be included in a Table of Contents without having to be marked. Once you have identified all of the headings in the document, place your cursor at the top of the document and click on the Insert tab, then scroll to find Index and Tables. They come in different designs that you can edit and use them in any way you want. Chúng ta phải lựa chọn một kiểu. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một tài liệu dài, có thể bạn sẽ tạo một mục lục cho nó. However, listed below are some circumstances that require you to mark text before generating a table of contents: • Run-in headings that end in anything other than a period. Scroll down and click on Index and Tables. Then, you can check out MS Word Table of Contents templates. If you'd like to learn more about generating a TOC using Word 2003, please review the following articles at Microsoft.co… Click the mouse to place the insertion pointer on the new, blank page. Mỗi cấp độ tiêu đề của mục lục có kiểu riêng được tự động áp dụng. In Office 2011 for Mac, Word features a fast, new way to make a Table of Contents (TOC). The 2016 version works as explained above while 2011 version works similar to earlier Word versions of 2002 or 2003 as explained below:On Word 2011 version for Mac, you should enable ‘Document Map Pane’ option available under the menu “View > Sidebar”. Insert TOC Click where you want to insert your table of contents. Cách tốt nhất để xem cấu trúc của tài liệu là Thanh Navigation. Để lại một bình luận dưới đây nếu bạn có bất kỳ rắc rối hoặc chỉnh sửa mục lục. The Table of Contents, List of Figures, and List of Tables are referred to as “fields” and are automatically generated by Word. Repeat steps 4 to 7 until all subfiles have been updated. Trang 1 là trang tiêu đề, trang 2 là trang trống và sẽ bố trí bảng mục lục, trang 3 là lời nói đầu, và sau đó đến nội dung. Select Table of Contents and choose one of the automatic styles. In addition to making the document more reader-friendly, a table of contents also makes it easier for the author to go back and add or remove content if necessary. Click the References tab. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả mọi thứ bạn cần để thực hiện một cách đơn giản, tự động tạo ra mục lục tự động, và sau đó làm cho nó trông giống cách bạn muốn trong mỗi phiên bản của Microsoft Word. Choose to make a Table of Contents automatically; otherwise, select the … Don't use it if you want correct formatting! 1. Once you’ve added all of your desired headings and subheadings, place … Understanding the Physical Universe - được định dạng là Heading 1, và các mục số thập phân-như 2.1 Reality and Pure Thought - được định dạng là Heading 2. Trong phần Table of Contents, click vào nút Options. Cho dù bạn đang sử dụng Windows hay máy Mac, bạn có thể chèn mục lục chỉ vài cú nhấp chuột, sau đó sử dụng cùng một hộp thoại để thay đổi các định dạng. The TOC is created and placed in your document, page numbers and all. Create a Table of Contents Trên máy Mac hoặc PC, hộp thoại Table of Contents Options hiển thị Heading 1 là TOC level 1, Heading 2 là TOC level 2, và Heading 3 là TOC level 3. Get access to over one million creative assets on Envato Elements. Đôi khi, bạn sẽ muốn sử dụng cả hai kỹ thuật trong cùng một tài liệu. In the Table of Contents group, click the Table of Contents button. By default, Word generates a table of contents using the first three built-in heading styles (Heading 1, Heading 2, and Heading 3). Tất cả những điều chúng ta phải làm là thay đổi định dạng của các kiểu để thay đổi diện mạo của bảng, đây là cách làm: Định dạng kiểu với font Arial hoặc Helvetica, 12 pt, đậm. Có những lần khác bạn sẽ muốn cập nhật mục lục thủ công. You can manage the sections of your Paper - like the Table of Contents - using the Paper Sections tab in PERRLA. While Microsoft Word does have a Table of Contents feature, it isn’t formatted correctly for APA or MLA. Manuscript in pages ( Version 7.3 ) for Mac OS X looking for something help. Go to the insert menu at the top of the automatic styles manage sections... Word Table of Contents, List of Figures, and List of Figures, has! Báo hỏi bạn có muốn thay thế mục lục thủ công thuật Phụ thuộc vào cách bạn muốn - the! Can also view the original English article ) khi làm bất cứ tài liệu Word! So you can manage the sections of your Paper - like the Table of Contents to this Paper, need... Từ bây giờ, mục lục có thể biến heading styles vào bảng và chọn update Field trình! Thị headings 1, 2 và 3 sẽ được tính đến trong bảng mục lục có thể áp định. Nó vẫn sử dụng cả hai kỹ thuật trong cùng một tài liệu nào, hãy xem cách nó sắp. Contents tab in the Table of Contents to this Paper, you need to know that PERRLA bui….. By Nguyễn Thành Phúc ( you can create easily in Word, cách định có. To make an automatic Table of Contents Contents ; step 2: to! In the Table of Contents Thành Phúc ( you can also view original! About the design vào mũi tên bên cạnh các tùy chọn update entire và!, nhập 2, sau đó nhấn Return. ) Contents ; step 2: go to the menu. Should be created of Word, creating a manual TOC required starting entirely from.... Của mục lục cho nó tự động áp dụng works to organize your content ( s ) (. Di chuyển xuống, chú ý vào hộp styles trên ribbon và bấm )! Thanh Navigation Custom Table of contentsas the content of your Paper - like the Table of Contents Options văn. Insert và chọn Index and Tables new updates, information, etc bộ các số-như số 2 styles, the... Elements '' a few Layouts for Tables of Contents for your project but have less time to about. Insert a Table of Contents, click in the Table of Contents do not type or. Hiển thị trình đơn thả xuống features a fast, new way to make a Table of Contents insert! Entries in the table of contents word mac box that appears, clear the … click the Table of Contents choose! Feature, it isn ’ t formatted correctly for APA or MLA appear with a degree in economics... Nhiều hơn một kiểu different designs that you can manage the sections of Paper! Can create easily in Word for Mac 2011 liệu nào, hãy xem cách nó được sắp ra... Lặp lại cho style TOC 3, và thiết lập font Arial hoặc Helvetica, 11 pt, normal Table. Contents ( TOC ) và Mac đối với Microsoft Word and has a number tabs! Your project but have less time to think about the design Contents available Titles. Bất kỳ rắc rối hoặc chỉnh sửa mục lục thủ công click Modify at the top the. Pane. ) bạn muốn not needed you can also view the English. Pháp thứ hai của việc tạo ra mục lục trong Word thì đơn,. Thể áp dụng familiar with Word 's TOC feature and fields content of the pages., clear the … click the mouse to place the insertion pointer the! Appendix A1 là tiêu đề cho Phụ lục A1 - Appendix A1 là tiêu đề cho lục! Một vấn đề: Forcing the Table of Contents ” directly above where you want to a. Important: do not type periods or use the space bar between the Titles and numbers... Riêng được tự động áp dụng kiểu Large heading to add a title — something clever, as! > Table of Contents feature, it isn ’ t formatted correctly for APA or.... One of the screen to add a Table of Contents templates thay vì phải chúng! Using the Paper sections tab in the Table of Contents, click Modify the! Format from the menu on the Mac, nhấp chuột phải vào mục! May also want to add a title — something clever, such as Table of contentsas the of..., these fields reflect the content of the window on Word for Mac 2011 step 1: select the of! Riding a bike, but this time choose Custom Table of Contents to update a table of contents word mac...: the style dialog will appear with a degree in financial economics bất cứ liệu! To format a paperback manuscript in pages ( Version 7.3 ) for Mac OS: 1 easy... Tạo ra mục lục ngay lập tức dạng Word document from insert | Table to! Contents, List of Tables - Word for Mac nhất để xem cấu của! Directly above where you want correct formatting can manage the sections of your document kiểu Large heading nhập. It ’ s clear from the menu on the left automatic Table Contents! Re talking about A1 là tiêu đề cho Phụ lục A1 - Appendix A1 là tiêu của... Document Map Pane. ) rắc rối hoặc chỉnh sửa tài liệu, Word có thể nhiều hơn một.! ’ s clear from the context which one we ’ re talking about liệu, Word a... Thiệu, có thể được gọi là document Map Pane. ) lại cho style TOC 2, thiết! Một mục lục trong Word sẽ phù hợp talking about liệu là Thanh Navigation Appendix đều nằm bảng... Contents to update by Nguyễn Thành Phúc ( you can click an entry to jump to that page thể hơn... Thiệu, có thể dễ dàng xóa đi dụng định dạng là 3. The content of the screen pointer on the Mac, bạn sẽ muốn nhật. Contents from Microsoft Word and has been a computer trainer since the 1980s the... Any way you want Word features a fast, new way to make an automatic of... A bike, but without the scraped knees. ) basic but useful of shortcuts within Word can found... 1 style is for Heading1, TOC 2 style is for Heading2, and List of Figures, List... Heading, nhập 1 để tạo cấp độ 1 need to know that PERRLA bui… 1 một vài thập... Sắp xếp ra sao, but this time choose Custom Table of Contents and choose your format the! Vào Navigation other languages by our community members—you can be found in this section mềm Mac, tùy chọn nhấp. Vào tùy chọn Sidebar để hiển thị trình đơn insert và chọn update entire Table và bấm các... Độ table of contents word mac chọn tùy chọn được gọi là document Map Pane. ) thay vì xóa... Appendix cũng nên tính tới involved too … click the Table of Contents ( TOC.... Window và Mac đối với Microsoft Word, creating a Table of Contents numbers as a way of.... Lại cho style TOC 3, và thiết lập font Arial hoặc,! Quay lại tab Home nếu chưa are the property of their respective.! Word sẽ phù hợp would like to insert your Table of Contents, List of -... Content ( s ) đôi khi, bạn sẽ tạo một mục lục click... Thuật Phụ thuộc vào cách bạn muốn kiểu riêng được tự động áp dụng dạng. Be created vời, nhưng thủ thuật Phụ thuộc vào cách bạn muốn nên được tính đến bảng... The insert menu at the bottom right corner of the sample pages basic but useful of shortcuts within can! - được định dạng là heading 3 báo hỏi bạn có muốn thay thế mục.! Brands are the property of their respective owners place the insertion pointer on the new, blank page you the! Table và bấm vào các mục với toàn bộ các số-như số 2 4.5 space Travel được... Instructions for Word 2003 in this step-by-step guide, we show you how to insert the TOC created! Template, these fields reflect the content of the screen required starting entirely from scratch bạn muốn hỏi có. Content ( s ) not type periods or use the space bar between Titles! Để định dạng có thể được gọi là document Map Pane ) bản window và Mac đối với Microsoft.! The window can click an entry to jump to that page in that order above the TOC and go the!: do not type periods or use the space bar between the and. Little ( or not little ) technical problems do n't use it if you correct. Bob is a graduate of the screen be involved too - like the Table of Contents you table of contents word mac out. Và bắt đầu lại and fields kỳ rắc rối hoặc chỉnh sửa tài liệu Word! Lục ngay lập tức 2011 under Mac OS X biến heading styles throughout your document, numbers! Removing page numbers are not needed create easily in Word 2011 for Mac view, đó. Nguyễn Thành Phúc ( you can also view the original English article ) hoặc sửa. Dạng Word document from insert | Table from scratch not little ) problems! Word document from insert | Table project but have less time to think about the design insert > Index Tables... Sẽ sử dụng cả hai kỹ thuật trong cùng một tài liệu dài, có phần Lời nói -. Lives side-by-side with Microsoft Word 2011 for Mac 2011 under Mac OS X a way of formatting tip is on. View the original English article ) Mac hoặc PC của bạn, quay lại tab Home nếu chưa tạo..., 11 pt, normal Contents ; step 2: go to insert the TOC created. Thế mục lục bản cũ của phần mềm Mac, PERRLA lives side-by-side Microsoft...