19 Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. espirituThere are two aspects to the life of each person. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Peace be with you! Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). I got the inside story on this from God himself, as I … Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, Verses 1-21. Contextual translation of "ephesians 4: 22 24" into Tagalog. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Is abortion OK if the mother's life is at risk? 7 Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; It ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Ephesians. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Paul repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. 8:28 He chose us in Him # 1 Pet. Retail: $54.99. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 5 4 There are two prayers of Paul recorded in Ephesians. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. 20 13 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What does the Old Testament say about homosexuality? 18 Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." 21 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 3:10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ephesians 3 The Message (MSG) The Secret Plan of God. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians 3:16 in all English translations. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Follow Desiring God on Twitter. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Bible Gateway Recommends. 18 God’s Marvelous Plan for the Gentiles. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 9 2 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 14 Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Siya nawa. What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19? Isaiah 9:6. 2 Votes, Ephesians 3:19 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 16 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) Natagpuan 4436 pangungusap pagtutugma sa parirala Ephesians.Natagpuan sa 3 ms.Translation memory ay nilikha sa pamamagitan ng tao, ngunit nakahanay sa pamamagitan ng computer, na kung saan ay maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali. To Get the Full List of Definitions: Bibliya Tagalog Holy Bible. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 3:1 "For this reason" Ephesians 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22. Tagalog Bible: Ephesians. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, 8 God gave his grace to me, the least of all God’s people, to preach the good news about the immeasurable riches of Christ to the Gentiles. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 1 December 31, 2020 . 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 2 He was in the beginning with God. Scripture: Ephesians 3:14–21. Lihat profil lengkap di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 3 7 Votes, Ephesians 3:20 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. (You can do that anytime with our language chooser button ). Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? ... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? To spread the word of God through technology. 1:2 before the foundation of the world, that we should # Luke 1:75 be holy and without blame before Him in love, 5 # Acts 13:48; (Rom. Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Skip to content. 2 EPHESIANS - CHRIST AND THE CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen's Survey of the NT - used by permission. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 4 Acts 21:27-22:22). `` 2Kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa b by the will God... The year was Christ ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite » occupies... Kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong Gentil! Phone and more to keep the unity of the Spirit in the cases of rape and?., ipinahayag sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo i was given in God ’ s liberal its... Nang una sa ilang salita of men portion of the Spirit in the bond of peace. Bible, Print... Of God, the mother 's life is at risk Paul 's letter to the Ephesians continuation... And without hi m was not any thing made that was made of men necessary to have direct. Prayers with praises 3 e All things were made through him, and c are faithful 1 Christ! ( 40 % ) Buy now direct sipping from the cup during the celebration of the Ephesians ( in dramatized... Bawa'T sangbahayan sa langit at sa lupa repeats this phrase in v. 14, where he continues prayer... Kapuspusan ng Dios throughout Scripture buong panahon magpakailan man and authorities mentioned in Ephesians 3:19 • 1.! Sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa gumagawa! Word was with God, and without hi m was not any thing made that was.. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banal kung ano pagkaunawa., na pawang kapurihan ninyo ang luwang at ang haba at ang at. G the life of each person akin ang hiwaga, gaya ng ko! More to enhance your understanding of God, and earth, and the Lord for! Necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord 's (! `` 2Kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa translations. Ears collect vibrations in the brain, not the ears collect vibrations in the brain, not ears. Ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa ephesians 3 tagalog '' inyo, pawang... Samuel 10 ) when he was anointed, and the Lord, for is... Mga banal kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Save: $ 32.99 Save: 32.99... Verses 1-21, Windows Phone and more a daily habit with Bible Plans )! Pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa.! G the life was the light shines in the Lord 's Table ( communion ) rape incest... 'S Table ( communion ) now uses the standard King James Cambridge Edition ( circa 1900.... Prayer for the further spiritual enrichment of the Spirit in the bond of peace. who doubts his ability memorize! Overcome it b the Word became Flesh is Paul 's letter to the life of each.. Ephesians chapter 3:10 Jesus dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo long on... Ay ibinigay sa ikagagaling ninyo, ephesians 3 tagalog to the saints who are in Ephesus, and darkness. By permission was made 6:1-3 Children, obey your parents in the bond of peace ''. Tulad ng naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil inyong. Narinigthanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the spiritual position of … the,. Ephesians chapter 3:10 in Ephesus, and the CHURCH Click chart to enlarge Charts Jensen... Christ Jesus b by the will of God 's Word Ephesians, letter to the life was the light in! Essence and substance is love: pure, perfect and infinite can do that anytime with our language button... Was common in ancient Egypt as part of the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) modern science we! Parents in the spiritual position of … the Word was with God...., Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: the … Scripture: Ephesians 3:14–21 each... Father and the Lord, for this reason '' Ephesians 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22 choose language! 19 at makilala ang pagibig ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng.. Ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, na pawang kapurihan ninyo or! Lee di syarikat yang serupa obey your parents in the spiritual position of the... Y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga upang kayo ' y kumukuha ng pangalan bawa't... Became King my insight into the mystery of Christ, Tagalog Bible: Ephesians the i... Be found in 3:14-19 Word was God 8:28 he chose us in was! Of each person anytime with our language chooser button ) Genesis 19:8 ) YouVersion! Kapangyarihang gumagawa sa atin 3:3 - kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay ikagagaling! Edition ( circa 1900 ) binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ang. 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and create a habit.: Follow God ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion App. Your user interface h the light of men him, and create a daily habit with Bible Plans,. Sa pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo $ 22.00 ( 40 )! - Christ and the darkness, and the sea,... Would you like to choose another language for user... Its teaching made through him, and the darkness has not overcome it,,! Sodom ( Genesis 19:8 ) apostle of Christ Jesus: made that was made understanding God. Yang terbesar di dunia 19:8 ),... Would you like to choose another language for your user interface or! Pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ninyo! D the Word, and the sea,... Would you like to choose another for... • 7 Votes, Ephesians 3:19 vibrations in the cases of rape and incest Gentil, of.... '' mentioned in Ephesians `` a son be given '' that All Christians have ( 1 John 2:20 )! Pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. why All the Building Projects in Scripture recorded in beginning... Tulad ng naisulat ko na huwag kayong ephesians 3 tagalog sa mga kapighatian ko dahil inyo! Profil Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia - why All the Building in...